मध्य पृथ्वी स्वर्ण

जेआरआर टोलकिएन - द होब्बिट ™ र द रर्ड्स अफ द रर्ड्स ™ त्रयीको कामबाट प्रेरणा पाएको गहना।

27 उत्पादनहरु

27 उत्पादनहरु

मिडल-अर्थ, द होबिट, द लर्ड अफ द रिङ्स, र यसमा भएका पात्रहरू, वस्तुहरू, घटनाहरू र ठाउँहरू मध्य-पृथ्वी उद्यमहरू, एलएलसीका ट्रेडमार्कहरू हुन् जुन बडाली ज्वेलरीद्वारा इजाजतपत्र अन्तर्गत प्रयोग गरिन्छ। सबै अधिकार सुरक्षित।