परिवार स्वामित्व र संचालित लोकप्रिय काल्पनिक लेखकहरुबाट आधिकारिक रूपमा इजाजतपत्र टुक्रा संग अनौंठो हस्त शिल्प गरिएको गहना उत्पादनहरु मा विशेषज्ञता।

लेखक सहयोग

हस्त शिल्प

अनुकूलित

समारोह र सage्लग्नता
एक अर्कामा तपाईंको प्रेम र प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नको लागि घण्टीहरू।
पसल
आधिकारिक रूपमा इजाजतपत्र
मध्य-धरती / होबिट र LOTR
जेआरआर टोलकिन - द होब्बिट ™ र द रर्ड्स अफ द रर्ड्स ™ त्रयीको कामबाट प्रेरणा पाएको गहना।
यो किनमेल गर्नुहोस् सबै पसल

सहायक

चेन, चोकरहरू, डोरीहरू, कफहरू र अधिक सहित तपाईंको गहनाहरू अनुकूलित गर्नका लागि सहायक उपकरणहरू।

पसल