TEMERAIRE | Badali गहना

टेमरेयर

टेमेरेयर नाओमी नोविक द्वारा लिखित नौ काल्पनिक उपन्यासहरूको श्रृंखला हो। यी उपन्यासहरू इतिहासको पुनर्मिलन हुन्, यो नेपोलियन युद्धको समयमा भइरहेको थियो जुन विमान यात्रीहरूका टोलीले ड्रेगनहरूको वायु सेनाको साथमा गरेका थिए।
"Temeraire", र त्यसमा क्यारेक्टरहरू र ठाउँहरू Temeraire, LLC का ट्रेडमार्क हुन् Badali गहना लाईसेन्स अन्तर्गत। सबै अधिकार सुरक्षित।

1 उत्पादन

1 उत्पादन